Ђурђија Мрдовић

Адвокат сарадник
Ђурђија Мрдовић

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“ - Немања Васиљевић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Vasiljević Legal

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal окупља водеће адвокате и истакнуте стручњаке, који тимским радом и професионалним односом према клијенту успостављају стабилна дугогодишња партнерства са престижним домаћим и страним компанијама, корпорацијама и институцијама.

Искуством и знањем креирамо најбоља решења за изазове наших клијената.

Тим

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal успех дугује члановима свог тима који следе заједничке циљеве пословања, деле ентузијазам, стручност и професионализам, чиме су стекли поверење наших клијената, као и позицију једне од најуспешнијих канцеларија у развоју у региону.

Захваљујући нашем тиму искусних адвоката и правних стручњака, остварили смо снажна партнерства и пословне односе са многим домаћим и страним физичким и правним лицима.

Победимо заједно

Vasiljević Legal. Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!

БИОГРАФИЈА

Након завршетка основних студија на Правном факултету Универзитета у Београду, Ђурђија стиче прва искуства као приправник у Вишем суду у Београду, у кривичном одељењу, у већу судије Оливере Пајић, и у грађанском одељењу у већу судије Ирене Гарчевић.

Нашем тиму прикључила се у новембру 2018. године као адвокат у области кривичног права.

Говори течно енглески језик и служи се шпанским језиком.

ЕДУКАЦИЈА

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду у 9.9.2015. године.

Положила правосудни испит пред Министарством правде Републике Србије у мају 2018. године.

Члан је Адвокатске коморе Београда од 25.12.2018. године.

Похађала правну клинику Правног факултета Универзитета у Београду и била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Области рада

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“