Решавање спорова/медијација

Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!
Решавање спорова/медијација

Решавање Спорова/Медијација

У корак пратимо развој и захтеве савременог пословања, које бележи константну експанзију уз убрзане промене пословних активности и околности, где неизбежно долази до ситуација да договори не буду остварени, а закључени уговори неиспуњени, што захтева активирање правних мера са циљем заштите имовине или надокнаде евентуалне штете.

Настојимо да постигнемо најповољнија решења у складу са интересима наших клијената путем преговора и уговорених арбитража, како бисмо избегли дуготрајне судске поступке. Адвокатске услуге нашег тима у области решавања спорова укључују, између осталог, следеће: