Право конкуренције

Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!
Право конкуренције

Право конкуренције

Експанзија глобалне економије условила је потребу за правним заступницима специјализованим у пољу познавања права конкуренције, као једног од основних чинилаца тржишне економије.

Примена прописа и спровођење закона у овој области постају све сложенији, а деловање тржишних учесника потребно је прилагодити условима тржишта и законским оквирима из области права конкуренције.

Развијање регулаторних оквира домаћих и међународних институција надлежних за област конкуренције, подстакло је потребу учесника на тржишту да прилагоде пословање у складу са датим оквирима.

Подршка коју пружамо клијентима у креирању пословне политике у складу са правилима тржишне конкуренције и подршке државних апарата, укључује: