Ивана Васић

Адвокат сарадник
Ивана Васић

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“ - Немања Васиљевић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Vasiljević Legal

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal окупља водеће адвокате и истакнуте стручњаке, који тимским радом и професионалним односом према клијенту успостављају стабилна дугогодишња партнерства са престижним домаћим и страним компанијама, корпорацијама и институцијама.

Искуством и знањем креирамо најбоља решења за изазове наших клијената.

Тим

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal успех дугује члановима свог тима који следе заједничке циљеве пословања, деле ентузијазам, стручност и професионализам, чиме су стекли поверење наших клијената, као и позицију једне од најуспешнијих канцеларија у развоју у региону.

Захваљујући нашем тиму искусних адвоката и правних стручњака, остварили смо снажна партнерства и пословне односе са многим домаћим и страним физичким и правним лицима.

Победимо заједно

Vasiljević Legal. Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!

БИОГРАФИЈА

Ивана је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду у септембру 2019. године и током студирања била члан: секције за криминологију на Правном факултету у оквиру Српског удружења за кривично-правну теорију и праксу, члан Студентске организације за међународну сарадњу (САМС), учесник Београдске конференције правника (БЕКОП), члан Европске асоцијације студената права (ЕЛСА) и представник Правног факултета на Београдском сајму младих (Belgrade youth fair)

У децембру  2019. године Ивана започиње приправнички стаж у Адвокатском ортачком друштву „Vasiljević Legal“, са циљем да уз надзор и вођство старијих адвоката стекне знања и искуства из области кривичног и грађанског права.

Након што је завршила приправнички стаж, постаје део адвокатског тима „Vasiljević Legal“ задужена за заступање и пружање правних савета клијентима у области кривичног, привредног и имовинског права. 

ЕДУКАЦИЈА

Ивана је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду у септембру 2019. године.

Награде и сертификати

Области рада

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“