Милан Татомировић

Адвокатски приправник
Милан Татомировић

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“ - Немања Васиљевић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Vasiljević Legal

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal окупља водеће адвокате и истакнуте стручњаке, који тимским радом и професионалним односом према клијенту успостављају стабилна дугогодишња партнерства са престижним домаћим и страним компанијама, корпорацијама и институцијама.

Искуством и знањем креирамо најбоља решења за изазове наших клијената.

Тим

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal успех дугује члановима свог тима који следе заједничке циљеве пословања, деле ентузијазам, стручност и професионализам, чиме су стекли поверење наших клијената, као и позицију једне од најуспешнијих канцеларија у развоју у региону.

Захваљујући нашем тиму искусних адвоката и правних стручњака, остварили смо снажна партнерства и пословне односе са многим домаћим и страним физичким и правним лицима.

Победимо заједно

Vasiljević Legal. Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!

БИОГРАФИЈА

Милан је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у октобру 2021. године, смер унутрашњих послова.  У мају 2022. године заснива радни однос у Управи Царина где је радио у одељењу за царинско управни и прекршајни поступак Царинарнице Нови Сад у звању млађег царинског инспектора, где највише стиче искуства из области царинских прекршаја.

У новембру 2023. године  придружио се тиму  Адвокатског ортачког друштва „Vasiljević Legal“ где започиње свој приправнички стаж са циљем да уз усавршавање и вођство старијих и искусних адвоката стекне искуства из области кривичног, грађанског и привредног права.

Служи се енглеским језиком

ЕДУКАЦИЈА

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у октобру 2021. године, смер унутрашњих послова. Тренутно похађа мастер студије:

  • Правни факултет у Новом Саду, смер – ( Право, безбедност и унутрашњи послови )
  • Факултет политичких наука, смер – ( Глобалне и стратешке студије) 

Области рада

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“