Никола Обрадовић

Aдвокатски приправник
Никола Обрадовић

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“ - Немања Васиљевић

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Vasiljević Legal

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal окупља водеће адвокате и истакнуте стручњаке, који тимским радом и професионалним односом према клијенту успостављају стабилна дугогодишња партнерства са престижним домаћим и страним компанијама, корпорацијама и институцијама.

Искуством и знањем креирамо најбоља решења за изазове наших клијената.

Тим

Адвокатско ортачко друштво Vasiljević Legal успех дугује члановима свог тима који следе заједничке циљеве пословања, деле ентузијазам, стручност и професионализам, чиме су стекли поверење наших клијената, као и позицију једне од најуспешнијих канцеларија у развоју у региону.

Захваљујући нашем тиму искусних адвоката и правних стручњака, остварили смо снажна партнерства и пословне односе са многим домаћим и страним физичким и правним лицима.

Победимо заједно

Vasiljević Legal. Не чекајте своје шансе. Ми градимо могућности!

БИОГРАФИЈА

Никола је Правни факултет Универзитета у Београду, међународно правни смер, завршио јуна 2022. године, након чега је кренуо са радом као адвокатски приправник октобра 2022. године у адвокатском ортачком друштву Vasiljević Legal, где се претежно бави грађанским и привредним правом. У адвокатску комору Београда је уписан децембра 2022. године.

ЕДУКАЦИЈА

Након завршене Прве Београдске гимназије, друштвено језички смер, Никола је дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду јуна 2022. године. Тренутно се налази на мастер студијама правног факултета универзитета у београду, подмодул радно и социјално право. Течно говори енглески језик, чему говори у прилог да поседује фце диплому. Никола успешно обавља приправничку вежбу у адвокатском ортачком друштву Vasiljević Legal где се уз помоћ и менторство старијих колега припрема за успешно полагање правосудног испита.

Области рада

„Бранећи свог клијента, штитећи принцип, ви браните сваког човека у будућности кога би кршење тог принципа могло да угрози.“